0730 - 91 56 60

Hoppborg för barn 2-12 år

Besiktigad och godkänd av PiPA. Tag nr 45298 www.pipa.org.uk

Mått 5x5m höjd 4m, vikt 110kg. Max samtidig belastning 250kg.

Max antal personer i förhållande till längd samtidigt i hoppborgen:

 • 1,0m-14st
 • 1,2m-11st
 • 1,5m-8st
 • 1,7m-6st
 • 1,8m-0st

All användning av hoppborg sker på egen risk.

Läs noga igenom våra uthyrningsvillkor, se nedan.

Minigolfbana i storlek 1:1 som passar både ute och inne. Leveras med massor av hinder för att kunna bygga ett stort antal banor.

Frågor eller vill du boka, ring 0730 – 91 56 60.

Minigolfbana

i storlek 1:1 som passar både ute och inne. Leveras med massor av hinder för att kunna bygga ett stort antal banor.

Frågor eller vill du boka, ring 0730 – 91 56 60.

Det är hyrestagarens ansvar att se till att hoppborgen används så att ingen fara för skador på hoppborgen uppstår. Max totalvikt i hoppborgen är 250kg, max enskild vikt är 50kg.

Följande säkerhetsinstruktioner SKALL efterföljas:

 1. All mat och dryck är förbjuden i hoppborgen.
 2. Se till att det inte finns öppen eld eller tända grillar i närheten av hoppborgen.
 3. Att klättra, hänga och sitta på hoppborgens kanter eller väggar är INTE tillåtet.
 4. En ansvarig vuxen MÅSTE hela tiden övervaka hoppningen.
 5. nga skor, leksaker eller vassa föremål är tillåtna i hoppborgen.
 6. Om hoppborgen inte används hela tiden så slå av strömmen.
 7. Försäkra dig om att alla som hoppar är friska i rygg & nacke.
 8. Det är inte tillåtet att vara i hoppborgen när det blåses upp eller när det monteras ner.
 9. Se till att det är fritt ca 2m runt om hoppborgen.
 10. Om det börjar regna så avbryt hoppning omedelbart och koppla ur fläkten från elnätet. När regnet väl är över så torka torrt med en handduk.
 11. Om det skulle inträffa att fläkten slutar fungera så se till att alla som är i hoppborgen tar sig ut omedelbart. Titta också så att inget kommit i vägen för fläkten som hindrar den att fungera. Om fläkten skulle överhettas eller förlora kraft, koppla ur fläkten från elnätet och kontakta oss omedelbart.
 12. Vid kraftig blåst skall hoppningen avbrytas och hoppborgen tömmas på luft.
 13. Hyresbelopp skall betalas kontant vid mottagandet av hoppborgen.
 14. Om avbokning inte skett kommer hela den totala kostnaden att tas ut.

Frågor? Ring 0730915660                             

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Notera att alla personer som använder hoppborgen gör det under eget ansvar och på egen risk. Personen som hyr hoppborgen är ansvariga för att utrustningen inte skadas eller används på opassande sätt.

Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr som är ansvarig för att det efterföljs.

Jag har läst allt ovanstående och förstår till fullo vilka skyldigheter jag har när jag hyr en hoppborg och jag accepterar det. Jag är således medveten om att det är mitt ansvar att se till att hoppborgen sköts ordentligt och att reglerna efterföljs och jag accepterar att jag får ersätta hoppborgen vid skada.

Härmed går jag med på att hyra utrustningen som anges ovan, vilket är föremålet för de termer och förhållanden som beskrivits ovan, om hoppborgen lämnas tillbaka smutsig så tas en städavgift ut på 500 kr exkl moms.

Vid eventuella skador på hoppborgen kommer hela reperationskostnaden att debiteras.

 

HÄRMED ACCEPTERAR JAG DESSA OVAN SKRIVNA RIKTLINJER

HYRESDATUM: 202x-

NAMNTECKNING:

NAMNFÖRTYDLIGANDE:

PERSONNUMMER:

ADRESS: